Výtvarné aktivity

Výtvarná dílnička
Městská knihovna Český Těšín - pobočka ul. Havlíčkova 6 , každé liché pondělí 16.00 - 17.30h.
Zajímavé techniky, tvoření dle ročních období, tvořivá recyklace
www.knihovnatesin.cz


Keramika, korálkování, netradiční techniky a jiné
Tyto zájmové kroužky nabízí Dům dětí a mládeže. Více informací najdete na: https://www.ddmtesin.cz/krouzky-2014-2015