Pohybové a sportovní aktivity

Aerobic, atletická příprava, cyklistika, florbal, hokej, judo, karate, le-parkour,
letní biatlon, mažoretky, netradiční hry, šachy, volejbal, pohybová výchova předškoláci, žonglování
-
tyto sportovní kroužky nabízí Dům dětí a mládeže. Více informací najdete na: https://www.ddmtesin.cz/krouzky-2014-2015

Fotbal - FC IRP Český Těšín - www.fcirpceskytesin.wbs.cz/

Tenisový oddíl TJ Slavov - www.tenistesin.cz

Florbalový klub Český Těšín - www.fbcceskytesin.cz/

Hokejový klub Český Těšín - https://www.hokejceskytesin.cz/hokej