Anketa Suk

https://npmk.cz/node/24

Anketa SUK - Čteme všichni
„SUK – Čteme všichni“ je celostátní anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež, která byla vydána v uplynulém roce.
V rámci akce jsou udělovány následující ceny:

  • Cena dětí
  • Cena knihovníků
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Cena Noci s Andersenem

První dvě ceny jsou anketní, cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka. O ceně Noci s Andersenem rozhodují svými hlasy děti, které nocují v knihovnách po celé republice.
Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů.
Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.